Kundeanbefalinger

"Kjapt og upåklagelig levert seksjonsfelling av tre grantrær. Trivelig kar jeg absolutt kan anbefale videre 👌🏻 Fornuftig priset var det også!"

 - Pål

"Furen Tre AS - Trefelling og beskjæring anbefales på det varmeste.
Fjernet stor gammel bjørk nær huset mitt. Profesjonelt levert arbeid hele veien, fra befaring og kontraktsinngåelse til ferdig utført arbeid."

- Anne

"Trefellingen ble utført etter ønske til en svært gunstig pris. God informasjon både i forkant, underveis og i  etterkant. Punktlig i forhold til avtaler og ikke minst veldig hyggelig! Vi er svært fornøyd med jobben fra Furen Tre og vil anbefale firmaet uten tvil."

- Inger

Linje og tomterydding for Statnett

Seksjonsfelling og fjerning av poppel for UIT

Seksjonfelling og fjerning av lerk og furu i Tromsdalen

Seksjonsfelling av gran nær bolighus og kommunal vei

Seksjonsfelling av gran nær bolighus og kommunal vei

Seksjonfelling av gran

Flott lønn som måtte beskjæres grunnet linje

God utsikt ved seksjonsfelling av stor poppel mellom to blokker

3 store graner nær hytte måtte tas grunnet økende fare for velting

Bjørk tatt av høststorm, heldigvis gikk den klar både folk, hus og bil

Fjerning av gran som tidligere har blitt toppet og dermed fått flere nye utvekster

Fjerning av 2 furutrær mellom garasje og linjer

Tett på linje, men med korrekt rigging er jobben uproblematisk

Stubber ferdig pynta med blomster av kunde

Tidligere toppet grantre som begynte å lene seg inn på naboeiendom.

Dekke under arbeidsområde for å minimere mengde flis som ligger igjen.

Ferdig oppryddet, stubbefresing skulle ikke gjøres i dette tilfelle.

Blinkskudd fra kunde som fulgte prosessen hele veien.

Helt essensielt med flishugger på denne typen jobber.

Seksjonsfelling av bjørk som viste tegn til å være et risikotre.

Stor berlinerpoppel tett på gangfelt som skulle tas ned.

Ferdig kvistet og klar for seksjonsfelling.

Ferdig felt og klart for siste opprydding.

Flishuggeren levert av Stubbeservice AS har vist seg å være helt uvurderlig i vårt arbeid.

Fjerning av granhekk.

Ny stor berlinerpoppel klar for seksjonsfelling.

God hjelp med rydding underveis og rigging.

Ferdig oppryddet og vedstabelen klar til kløyving av kunde.